previous pauseresume next

افتتاحیه بخش خدمات پزشکی پایگاه شماره ۲

روز پنج شنبه ۱۲ تیرماه سال جاری با حضور  نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی ،تعدادی از روسای ادارات شهرستان  و اهالی محل بخش خدمات پزشکی پایگاه شماره ۲ افتتاح گردید

شایان ذکر است این پایگاه فاقد خدمات پزشکی بود که با پیگیری نماینده  مردم  شهرستان در مجلس شورای اسلامی و همکاری شبکه بهداشت و درمان بخش خدمات پزشکی این پایگاه با مشارکت بخش خصوصی فعال گردید

آگهی

 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات درمان سرپایی مرکز بهداشتی درمانی شهر زیباشهر به صورت اجاره محل اقدام نماید .

لذا واجدین شرایط می توانند از روز شنبه ۱۴/۴/۹۳  الی پنج شنبه ۱۹/۴/۹۳ در ساعات اداری نسبت به اخذ اسناد استعلام به شبکه بهداشت و  درمان مبارکه واحد امور عمومی مراجعه نمایند.

فارسی

برگزاری جلسه هماهنگی پرسنل بهداشت خانواده

در تاریخهای ۵و ۷ تیرماه سال جاری جلسه هماهنگی پرسنل بهداشت خانواده برگزار گردید

در این جلسه هماهنگی در خصوص برنامه های آموزشی باوری سالم،برنامه میانسالان و گزارشهای ارسالی ،فرمهای مراقبت سالمندان و چک لیست های جدید ارسال شده ،برنامه مراقبت ادغام یافته مادران باردار و نیز سلامت کودکان آموزشهای لازم ارائه گردید

برگزاری کارگاه آموزشی جلب حمایت همه جانبه در برنامه های سلامت

روز دوشنبه ۲تیر ماه سال جاری کارگاه آموزشی جلب حمایت همه جانبه در برنامه های سلامت جهت پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی برگزار گردید

دراین کارگاه اموزشی  در خصوص راهبرد جلب حمایت همه جانبه و اصول طراحی و اجرای آن  آموزشهای لازم ارائه گردید 

برگزاری جلسه هماهنگی رابطین سلامت ادارات

روز شنبه ۳۱ خرداد ماه سال جاری  جلسه هماهنگی رابطین سلامت ادارات برگزار گردید

دراین جلسه هماهنگی در خصوص طرحهای سما و سبا و انتظارات مرکز بهداشت شهرستان از ادارات در زمینه برگزاری آموزش و تاکید بر معاینات غربالگری کارکنان زن ادارات و همچنین در خصئص بیماری فشار خون و نحوه اندازه گیری آن آموزشهای لازم ارائه گردید 

سلامت و سالمندی

با افزایش شاخص امید به زندگی، جمعیت سالمندان در ایران و جهان رو به افزایش بوده و به عنوان یک فاکتور مهم و تاثیرگذار بر نظام اجتماعی و اقتصادی جوامع مطرح می باشد.

مروری برآمار سالمندان نشان می دهد رشد جمعیت سالمندان در جهان به گونه ای است که در سالیان آتی بویژه کشورهای در حال توسعه با معضلی به نام" انفجار جمعیت سالمندان" روبرو خواهند شد.

برگزاری کارگروه سلامت و امنیت غذایی

جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان روز شنبه ۲۴خرداد ماه درمحل فرمانداری تشکیل گردید دراین جلسه  مباحث بهداشتی شهرستان مورد  بحث و بررسی قرار گرفت.

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه کودک در دوران بیماری

روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۸ و ۱۹ خرداد ماه کارگاه آموزشی تغذیه کودک در دوران بیماری و کد گذاری دفتر اطفال جهت پرسنل بهداشت خانواده برگزار گردید

 در این کارگاه آموزشی در خصوص نحوه تغذیه کودک در دوران بیماری و اهمیت ریز مغذی ها و همچنین نحوه ثبت دفتر جدید اطفال آموزشهای لازم ارائه گردید 

برگزاری کارگاه آموزشی

روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه سال جاری کارگاه آموزشی بکارگیری راهبرد جلب حمایت همه جانبه در برنامه های حوزه سلامت جهت پرسنل واحدهای بهداشت محیط و حرفه ای برگزار گردید

 در این کارگاه آموزشی  در خصوص مراحل برنامه ریزی راهبرد جلب حمایت همه جانبه  آموزشهای لازم ارائه گردید

برگزاری کارگاه آموزشی

روز های یکشنبه ودوشنبه ۴ و۵ خرداد ماه سال جاری کارگاه آموزشی پرونده الکترونیکی سلامت  مدارس وهمچنین پیشگیری از رفتارهای خشونت امیزجهت پرسنل بهداشت خانواده برگزار گردید

 در این کارگاه آموزشی  در خصوص دستورالعمل پرونده الکترونیک سلامت مدارس و همچنین در خصوص پیشگیری از رفتارهای خشونت امیز آموزشهای لازم ارائه گردید

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان مبارکه RSS