previous pauseresume next

برگزاری جلسه کمیته آمار

روز سه شنبه سوم مرداد  ۹۶جلسه کمیته آمار مرکز بهداشت شهرستان با حضور اعضا کمیته در سالن ابن سینا برگزار گردید

در این جلسه بررسی شاخص های جمعیتی  وزیج حیاتی توسط مسئول واحد آمار ارائه گردید و هم چنین در خصوص نحوه چاپ پانل مراقب سلامت و پزشک تصمیماتی اتخاذ گردید 

بازدید مادران باردار از زایشگاه

روز دوشنبه دوم مرداد ماه شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه اقدام به برگزاری برنامه بازدید تعداد ۱۳ نفر از زنان باردار از زایشگاه بیمارستان مبارکه نمود

در این بازدید که به منظور ترویج زایمان طبیعی و ایمن صورت گرفت در خصوص وضعیت فعلی زایشگاه و هم چنین مراحل زایمان طبیعی مطالبی بیان گردید .

کمیته سلامت روان

روز یکشنبه اول مرداد ماه کمیته سلامت روان در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان برگزار گردید

در این کمیته که با حضور دکتر پارسا مدیر شبکه بهداشت و درمان – دکتر جعفری رئیس مرکز بهداشت شهرستان و مسئول کارشناسان سلامت روان برگزار گردید ابتدا گزارشی از فعالیت های صورت گرفته و ارائه اهداف واحد در راستای طرح تحول سلامت بیان گردید و در ادامه مشکلات واحد بررسی و تصمیماتی اتخاذ گردید .

بازدید از پروژهای عمرانی

روز سه شنبه ۲۷ تیرماه دکتر پارسا مدیر شبکه بهداشت و درمان به اتفاق مسئولین  امور عمومی ،گسترش ، IT، امور عمرانی و همچنین نمایندگان پیمانکاران از پروژه های عمرانی فاز اول مرکز سلامت شماره ۱ ، مجلسی و نکو آباد بازدید نمودند

در این بازدید مقرر شد پروژه های فوق تا هفته آینده مورد بهره برداری قرار گیرد 

برگزاری جلسه آموزشی ویژه فروشندگان لوازم آرایشی بهداشتی شهرستان مبارکه

روز سه شنبه ۲۷ تیر ماه شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه اقدام به برگزاری جلسه آموزشی ویژه صنف آرایشی و بهداشتی شهرستان نمود

در این جلسه دکتر پارسا مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه در خصوص اهمیت بهداشت و سلامتی و لزوم پرهیز از فروش کالای قاچاق مطالبی را بیان نمودند

همچنین کارشناسان مسئول واحد غذا شبکه بهداشت و درمان مطالبی در خصوص مشخصات کالاهای داخلی و خارجی و برچسب اصالت و مواردی که در بازرسی ها مورد بازدید قرار میگیرد بیان نمودند  

برگزاری کمیته پایش

روز دوشنبه ۲۶ تیر ماه کمیته پایش با محوریت بررسی چک لیست های جدید با حضور اعضا در دفتر معاونت بهداشتی شبکه بهداشت و درمان تشکیل گردید

در این کمیته در خصوص چک لیستها ی جدید بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی اتخاذ گردید 

همایش مادران باردار

روز یکشنبه ۲۵ تیر ماه۹۶همایش مادران باردار تحت پوشش مرکز سلامت جامع دیزیچه با حضور ۴۰ نفر از ماداران باردار و ۱۵ نفر از رابطین بهداشتی برگزار شد و در خصوص معرفی کلاس های آمادگی برای زایمان و ترغیب مادران به شرکت در کلاس های مذکور با هدف ترویج زایمان طبیعی و ایمن توسط سرکار خانم آقاجانی مربی کلاسهای آمادگی برای زایمان شهرستان ارائه شد هم چنین آموزشهای لازم در خصوص سلامت روان دوران بارداری توسط سرکار خانم میرزایی کارشناس سلامت روان داده شد 

برگزاری جلسه رابطین سلامت ادارات

در روز یکشنبه ۲۵ تیر ماه۹۶ جلسه ی پیامگزاران سلامت (رابطین سلامت ادارات)، با حضور رابطین سلامت ادارات شهرستان در محل سالن ابن سینا مرکز بهداشت شهرستان مبارکه برگزار گردید. در این جلسه در خصوص طرح تحول سلامت و لزوم مراجعه کارکنان ادارات جهت فعال سازی پرونده ی سلامت، خودمراقبتی سازمانی و نوشتن برنامه ی عملیاتی آن، سوانح و حوادث در کودکان و انتظارات از ادارات در این خصوص و ادغام مراقبتهای غیرواگیر در طرح تحول سلامت مطالبی جهت رابطین محترم آموزش داده شد و در پایان پیشنهادات رابطبن محترم جهت طرح در جلسه ی کارگروه فرمانداری جمع آوری و نیازسنجی آموزشی نیز از آنان انجام شد. 

جلسه بهره بردای از فاز اول تصفیه خانه فاضلاب اردوگاه

روز شنبه ۲۴تیرماه جلسه ای در دفتر فرماندار شهرستان  مبارکه  با حضور مدیر شبکه بهداشت و رییس محیط زیست و معاون اداره کل زندانها و مدیر اردوگاه کاردرمانی اسدآباد تشکیل گردید

از مصوبات مهم این جلسه بهره بردای از فاز اول تصفیه خانه فاضلاب اردوگاه تا یک ماه آینده بود.

 در این جلسه پیرامون وضعیت دفع پساب فاضلاب و پسماندهای این اردوگاه تصمیماتی اتخاذ گردید

کمیته درمان شورای مبارزه با مواد مخدر برگزار گردید

روز پنجشنبه ۲۲ تیرماه کمیته درمان شورای مبارزه با مواد مخدر با حضور اعضا  برگزار گردید

 در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در هفته مبارزه با مواد مخدر و همچنین هفته مبارزه بدون دخانیات وآموزشهای داده شده ارائه شد همچنین  دکتر پارسا مدیر شبکه بهداشت و درمان در  خصوص آخرین نتایج غربالگری مواد مخدر ، دخانیات و الکل گزارشی را  ارائه نمودند در این جلسه در خصوص مهارت آموزی معتادان پس بهبودی تصمیماتی اتخاذ گردید

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان مبارکه RSS