previous pauseresume next

۴۰۰کیلوگرم مواد غذایی غیر قابل مصرف در شهرستان مبارکه معدوم گردید

روز چهارشنبه ۸ شهریور ماه کیلوگرم مواد غذایی غیر قابل مصرف در شهرستان مبارکه معدوم گردید
دکتر پارسا مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه در حاشیه این برنامه گفتند  در ۵ ماه اول سال جاری توسط بازرسین بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان حدود یک تن مواد غذایی غیرقابل مصرف جمع آوری شده است 
ایشان با بیان اینکه در ۵ ماه ابتدای سال جاری ۲۰۱۴ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شده گفتند ۱۴۴ مورد متخلف در این بازدیدها به مراجع قضایی ارجاع شده اند .
دکتر پارسا گفتند بازرسین بهداشت محیط در این مدت ۱۵۵ مورد نمونه برداری مواد غذایی جهت اطمینان از سلامت مواد غذایی انجام داده اند 
و  در خصوص آب آشامیدنی نیز  ۵۴۷۶ مورد کلرسنجی و ۳۳۰مورد نمونه برداری میکروبی آب آشامیدنی در ۵ ماهه نخست سال جاری انجام شده است 
مهندس صریریان کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان مبارکه در خصوص این مواد غذایی جمع آوری شده گفتند این مواد غذایی شامل کیک –دوغ – سوهان گز- ضایعات شیرینی-چیپس – مربا و ژل رنگی – پنیر – شیر و...بوده که توسط کارشناسان بهداشت محیط جمع آوری شده است 
شایان ذکر است این مواد غذایی پس از هماهنگی با دادستانی شهرستان در محل تخلیه زباله شهرستان معدوم گردید