previous pauseresume next

مشارکت مردمی

 

مشارکت مردمی

واحد :    مشاركت مردمي

نام ونام خانوادگي:    پروین اسماعیلی

مدرك تحصيلي:  لیسانس بهداشت عمومی ( كارشناس عالی)

سوابق اجرايي :  ۲۷ سال

 Email: parvinesmaily@yahoo.com این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

   تلفن تماس:   ۵۲۶۷۴۵۷۰-۰۳۱ داخلي ۱۵۲     

مشارکت مردمی:  

واحد مشارکت مردمی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان  مبارکه میباشد که :

اهدف کلی:ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق جلب مشارکت داوطلبان سلامت

 

اهداف برنامه ای: ارتقاء سطح کمی آگاهی را بطین در برنامه ها

عناوین برنامه ها:

الف- ارتقاء سطح کمی برنامه رابطان بهداشت : 

۱- گسترش مشارکت مردمی و جذب رابطان بهداشتی جدید

۲- رابط روستایی

ب- ارتقاء سطح مشارکت رابطان بهداشت:

۱- برنامه رابطان متخصص

۲- رابط مربی

۳- همکاری در مناسبتهای جهانی و کشوری

پ- ارتقاء سطح آگاهی رابطان بهداشت و پرسنل بهداشتی:

۱- آموزش دانشجویان و توجیه نیروهای جدیدالورود به سیستم

۲- ارتقاءآگاهی داوطلبان سلامت در خصوص خود مراقبتی وپیشگیری از بیماریی قلبی وعروقی وروحی وروحی وروانی ، بهداشت دهان ودندان - سل

ث- ارتقاءسطح ارتباطات و انگیزه رابطان بهداشت:

۱- برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی داوطلب

۲- مهارت آموزی رابطان بهداشت

ج- سنجش و برنامه ریزی ساختار مشارکت مردمی:

۱- برگزاری جلسات هماهنگی پزشکان و پرسنل رده های محیطی

۲-  جمع بندی بررسی و تجزیه و تحلیل فرمهای آماری

۳- نظارت و ارزشیابی برنامه های مشارکت مردمی

 ۵- کمیته داوطلبان سلامت شهرستان همکاری رابطین بهداشت با واحد های بهداشتی

شرح وظایف واحد مشارکت مردمی:                        

۱-- برنامه ریزی درجهت شناساندن طرح جلب مشارکت در بخشهای مختلف توسعه بر اساس خط مشی های تعیین شده و ایجاد انگیزه برای تداوم مشارکت مردم 

۲-انجام هماهنگی های بین بخشی جهت جلب مشارکت فعال و سازنده مردم در ارایه خدمات بهداشتی درمانی

 ۳-برنامه ریزی جهت اموزش و اشنایی پرسنل مراکز منتخب برای اجرای برنامه های مشارکت مردم

۴-هماهنگی و برگزاری کمیته داوطلبین بهداشتی ستادی و بررسی عملکرد کمیته های بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی و تدوین فیدبک مورد نیاز

۵-تدوین برنامه اجرایی عملیاتی واحد مشارکت مردمی در ابتدای هر سال

۶-هماهنگی و برنامه ریزی در زمینه اجرای برنامه,رابطین مربی ,رابطین تخصصی

۷-هماهنگی و برنامه ریزی و برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی داوطلبان سلامت

۸- گسترش برنامه رابطین بهداشتی و راه اندازی مراکز بهداشتی جدید در خصوص برنامه رابطین بهداشتی و جذب رابط در مناطق شهری و روستایی

۹- تهیه و تدوین مطالب اموزشی و مقالات در زمینه مسایل بهداشتی مورد نیاز رابطین بهداشتی

۱۰- نظارت نسبت به اجرای صحیح برنامه رابطین در مراکز و پایگاههای شهری و مناطق روستایی طبق چک  لیست های مربوطه و تنظیم فیدبک

۱۱- نظارت و پیگیری انجام ارزشیابی عملکرد رابطین بهداشتی از دیدگاه خانوار های تحت پوشش

۱۲- بررسی شاخصهای بهداشتی خانوار های دارای رابط در هرسال و تهیه نمودار و درصد وتهیه فیدبک مورد نیاز

۱۳- بررسی و تجزیه و تحلیل فرمهای اماری فصلی رابطان بهداشتی و تنظیم فیدبک مورد نیازٰ، و تحلیل آمار بصورت ۶ماهه وارسال به مراکز

۱۴- شرکت در جلسات شوراها و کمیته های ستادی مرکز شهرستان و مرکز بهداشت استان

۱۵- نظارت بر برنامه ریزی و تدوین طرح درس و برگزاری کلاسهای اموزشی رابطین بهداشتی

۱۶- ایجاد هماهنگی لازم و همکاری با سایر واحد های تابعه شهرستان در جهت برنامه ریزی وتعیین اولویت در خصوص برنامه هایی که نیاز به مشارکت مردمی دارند

۱۷- جمع آوری گزارش وعملکرد مشارکت مردمی وانعکاس آن به مرکزبهداشت استان

۱۸- هماهنگی و برنامه ریزی  جهت برگزاری مراسم های مختلف در ارتباط با برنامه های فرهنگی

۱۹- انجام پیگیری های لازم درجهت تقویت برنامه وجلب مشارکت آنها در برنامه های بهداشتی وجذب رابطین بهداشتی

۲۰- کسب اطلاعات جمعیتی در مورد مناطق  تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان با توجه به اهداف برنامه وچگونگی اجرای آن

۲۲- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق