previous pauseresume next

جلسه آموزشی اطلاع رسانی تغذیه صحیح و بهداشت مواد غذایی به مناسبت هفته تغذیه برگزار شد

 

جلسه آموزشی اطلاع  رسانی تغذیه صحیح و بهداشت مواد غذایی به مناسبت هفته تغذیه برگزار شد

این جلسه آموزشی روز یکشنبه ۱۷ دی ماه با حضور ریاست اتاق اصناف ،نماینده اداره صنعت معدن و تجارت ،ریاست اداره دامپزشکی ،نمایندگان ادارات تعزیزات حکومتی و جهاد کشاورزی برگزار گردید

در ابتدای این جلسه دکتر جعفری رئیس مرکز بهداشت شهرستان در مورد اهمیت تغذیه سالم در سلامت نکاتی را بیان نمودند در ادامه کارشناس بهبود تغذیه مرکز بهداشت شهرستان در مورد آمار روبه رشد بیماریهای غیر واگیر –تفذیه صحیح در پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر توضیحاتی رابیان کردند

 

کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان نیز در خصوص بهداشت مواد غذایی در صنف نانوایان و رستوران داران و طباخی ها آموزشهایی را  ارائه نمودند در پایان رئیس اداره دامپزشکی گزارش از بازدیدهای مشترک انجام شده و مشکلات مشاهده شده در واحدهای صنفی ارائه کردند