previous pauseresume next

بهداشت مدارس

واحد:سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

مسئول واحد : ناهید فروغی

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت عمومی 

 

      کودکان و نوجوانان بخش بزرگی از جمعیت پویا و آینده سازکشور ها را تشکیل می دهند و جهان آینده بر اساس دانش ، نگرش و رفتار آنان شکل می گیرد.  بدین لحاظ سرمایه گذاری جوامع در امر سلامت و آموزش ایشان امری زیر بنایی تلقی میگردد؛ زیرا شکوفایی تمام و کمال استعدادها و دستیابی به بالا ترین سطوح فراگیری نیاز مند برخورداری از سلامت ورفاه می باشد.توجه به سنین دانش آموزی و فرصت ویژه ای که محیط مدرسه فراهم می آورد جوامع را قادر می سازد تا شیوه های زندگی سالم را به نسلی که آینده را رقم می زند و نیز تاثیری شگرف در اجتماع کنونی خود دارد بیاموزند. بدین لحاظ برنامه های متنوعی در سطح جهان ابداع شده اند تا به ارتقای سطح سلامت و آموزش این کودکان و نوجوانان بپردازند.

   

 

 

 اهداف برنامه سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

 

هدف كلي:

ارتقاي سطح سلامت گروه سنی ۲۴-۶ سال در محیطهای آموزشی

 اهداف اختصاصي:

*         ارتقاي سطح سلامت نوجوانان و جوانان از طریق ارائه خدمات بهداشتی درمانی

*         ارتقاي سلامت جامعه مدرسه از طریق آموزش بهداشت به گروههای هدف 

*         جلب مشارکت گروههای مرتبط در سلامت نوجوانان و جونان

*         ارتقاي کمی وکیفی نظارت پایش و ارزشیابی

 

 

وظایف واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

            بررسی ، برنامه ریزی، هماهنگي و نظارت برنامه های بهداشت مدارس شامل:

*         معاينات پزشكي و غربالگري دانش آوزان تحت پوشش

*         پيشگيري از پديكلوز

*         واكسيناسيون دانش آموزان ورودي سال اول دبيرستان

*         تغذيه سالم در مدارس

*         بهداشت محيط مدارس  ,انجام بازديد مشترك با اداره آموزش و پرورش از مدارس سطح شهرستان

*         آموزش جامع سلامت مدارس

*         آموزش و بازآموزي كاركنان بهداشتي

*         بهداشتياران مدارس و مدرسه سالم

*         مناسبتهاي جهاني و كشوري

*         اوقات فراغت دانش آموزان

*         کنترل وپيشگيري از بيماريهاي غير واگیر و واگيردار

*         آموزش رفتارهاي پر خطر در قالب بسیج سلامت دانش آموزی

*     شورای منطقه ای بهداشتی مدرسه

*         آموزش دانشجويان و نيروهاي جديدالورود به سيستم

*         برگزاري كميته بهداشت مدارس

*         جمع بندي و تكميل فرمهاي آماري

*         پایش و ارزشیابی برنامه های سلامت نو جوانان ، جوانان و مدارس 

*         معلم رابط بهداشت