previous pauseresume next

برگزاری کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان مبارکه

روز یکشنبه ۸ مرداد ماه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان مبارکه در فرمانداری شهرستان  برگزار شد

در این جلسه در خصوص بررسی  قانون دائمی ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب رسان به سلامت ،بررسی سند ملی تغذیه ، برگزاری کمیته عالی جامعه ایمن شهرستان  بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

در این جلسه دکتر پارسا مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه ضمن اشاره به مناسبتهای مردادماه به ترتیب ۶مرداد روز جهانی هپاتیت با شعار هپاتیت را حذف کن ،۹ مرداد روز اهدای  خون ،۱۰ مردادروزجهانی شیر مادربا شعارباهوش و قوی باشیر مادر،از همکاری ادارات شهرستان به منظور دستیابی به اهداف کارگروه تقدیرو تشکر نمودند 

علی اصغر ذاکری فرماندار شهرستان نیز در سخنانی  سلامت مردم را از مهمترین مقوله های مورد توجه کارگروه بهداشت شهرستان و کارگروه سلامت و امنیت غذایی عنوان و ابراز داشت: با تعامل و همکاری بین مردم و مسئولین، مسائل و مشکلات بهداشتی شهرستان خوشبختانه به حداکثر رسیده و شاهد تغییرات اساسی در خصوص ارتقاء شاخص های بهداشتی در شهرستان هستیم.

فرماندار شهرستان افزود: از آنجايي که اولين رکن جامعه سلامت روح و جسم مي باشد، جهت تضمين سلامت روح و جسم افراد جامعه در اين خصوص با عنوان سلامت و امنيت غذايي فعاليتهايي انجام مي پذيرد که خوشبختانه در شهرستان مبارکه این اقدامات مناسب بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود همچنين خواستار بازديد مستمر کارشناسان بهداشت از مراکز مرتبط با سلامت مردم از جمله عرضه کنندگان مواد غذايي شد و افزود: سلامت مردم در اولويت اول امور قرار دارد لذا در این راه هرگونه کم کاری و سهل انگاری از هیچ فردی قابل قبول نخواهد بود

وی  خاطر نشان کرد: همه ما باید در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی وضعیت بهداشتی شهروندان تلاش کنیم و البته برای تحقق این مهم تلاش، اهتمام و تعامل شهروندان نیز بسیار موثر و سودمند خواهد بود

وی به اهداف سند ملی تغذیه وامنیت غذایی اشاره کرد و از اداراتی که در اجرای برنامه های سند ملی تغذیه همکاری نموده اند تشکر کرد وگفت:پیگیری اهداف وبرنامه های سند ملی تغذیه از وظایف اصلی کارگروه است وهمه باید در اجرای کامل آن با شبکه بهداشت ودرمان همکاری نمایند.

فرماندار شهرستان به قانون ممنوعیت استفاده از کالاهای آسیب پذیر سلامت در جامعه اشاره کرد وگفت:شبکه بهداشت لیست کالاهای آسیب رسان را تحویل  شهرداریها،صنعت ومعدن وتجارت واداره فرهنگ وارشاد اسلامی دهد تا از تبلیغات آنها در شهرستان جلوگیری شود.

وی آموزش به اصناف را ضروری برشمرد واز اداره صنعت ومعدن وتجارت خواست ظرف یک ماه آینده آموزش لازم در خصوص ماده ۳۷ قانون ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب رسان را به اصناف انجام دهد.