previous pauseresume next

افتتاح پایگاه سنجش سلامت نو آموزان

 روز شنبه ۲۰ خرداد ماه همزمان با سراسر کشور پایگاه سنجش  سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نو آموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستان شهرستان مبارکه  با حضور مدیریت شبکه بهداشت و درمان ، مدیریت  آموزش و پرورش و جمعی از کارشناسان و عوامل پایگاه سنجش افتتاح گردید

 در این مراسم دکتر پارسا مدیر شبکه بهداشت و درمان با اشاره به طرح تحول سلامت و لزوم تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای کلیه شهروندان و انجام غربالگری و مراقبت گروههای هدف ، از والدین محترم  دانش آموزان درخواست کرد تا حین مراجعه به نزدیکترین مرکز سلامت محل سکونت  جهت انجام معاینات پزشکی فرزند خود ؛ کلیه افراد خانوار نیز برای تشکیل پرونده سلامت الکترونیک مراجعه نمایند  وی افزود کلیه مراکز و پایگاههای سلامت شهرستان آماده پذیرش و انجام مراقبتهای پزشکی و سلامتی خانوارها می باشند