previous pauseresume next

افتتاح هفتمین دوره هئیت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان مبارکه

روز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه هفتمین دوره هئیت مدیره نظام پزشکی شهرستان مبارکه طی مراسمی افتتاح و شروع بکار نمود 
 این مراسم در سالن ابن سینا شبکه بهداشت ، با حضور دکترپارسا مدیر شبکه بهداشت و رئیس هئیت اجرایی انتخابات نظام پزشکی و هیئت مدیره جدید و قبلی نظام پزشکی و اعضای هیئت اجرایی و نظارت  برگزار گردید
در این مراسم دکتر پارسا ضمن تبریک به منتخبین   به بیان اهداف سازمان نظام پزشکی پرداختندایشان ضمن بیان گزارشی از روند برگزاری انتخابات نظام پزشکی در شهرستان مبارکه بیان داشتند شهرستان مبارکه رتبه نخست استان را در  میزان مشارکت و رتبه دوم  افزایش مشارکت نسبت به دوره قبل با ۵۰ درصد افزایش  را خود اختصاص داد دکتر پارسا در پایان ابراز امیدواری کرد منتخبین این دوره در وظیفه خطیری که بر عهده گرفته اند موفق باشند