previous pauseresume next

آمار و رایانه

 

   معرفی پرسنل واحد

 

        سرکار خانم مرضیه اسماعیلی( کارشناس مسئول واحد)

 

        سرکار خانم  ضیایی (کارشناس واحد)

 

 

معرفی واحد

آمار و اطلاعات پایه و اساس هر تحقیق، پژوهش،  تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است 

 به همین جهت برنامه‌ریزان و کارشناسان برای تدوین برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به داده‌های آماری ویژه‌ای نیاز دارند

 که بر اساس آنها تحلیل‌های خرد و کلان را شکل دهند. تهیه و تولید اطلاعات آماری صحیح و ارائه بهنگام آن به منظور رفع نیاز‌های آماری جامعه و همچنین تغذیه پایگاه اطلاعات آماری از جمله مهمترین هدف‌های نظام آماری کشور می‌باشد.

در علم پزشکی نیز متناسب با سایر علوم, آمار نقش مهمی ایفاء می کند. جهت پیشبرد اهدافی چون کاهش میزان مرگ در جامعه,  افزایش سلامت جامعه, افزایش برنامه های تنظیم خانواده و ...در اولین قدم نیاز به اطلاعات عددی از هر کدام داریم که این امر با کمک آمار میسر می شود. این امر بویژه در مراکز بهداشتی درمانی که از اصلی ترین مراکز تامین سلامت و پویایی جامعه می باشند بیشتر احساس می گردد و به اهمیت آن می افزاید بر این اساس اصلی ترین وظیفه واحد آمار جمع آوری همه ماهه اطلاعات آماری از سطح خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی، بررسی و جمع بندی فرمهای آماری و فرستادن آمار به مقاطع بالاتر می باشد.

 

شرح وظایف واحد

 1. آمارگیری و تعیین اطلاعات جمعیتی و گروههای هدف شهرستان و تهیه شاخصهای جمعیتی مطابق با دستورالعملهای موجود و ارسالی
 2. نظارت بر واحدهای بهداشتی درمانی تابعه و کنترل ثبت اطلاعات زیجهای حیاتی خانه های بهداشت و پایگاهها و فرمهای آماری فعال در نرم افزار۷۸ AMAR
 3. دریافت بموقع فرمهای آماری موضوع بند ۲ و انجام گردش فرمها و پانچ در نرم افزار ۷۸AMAR و ارسال آن مطابق با زمانبندی تعیین شده به مرکز بهداشت استان
 4. جمع آوری سالیانه زیجهای حیاتی و انجام گردش و کنترل و تایید آنها و پانچ در نرم افزار و ارسال نآآآااااآن به مرکز بهداشت استان
 5. استخراج شاخصهای زیج حیاتی از نرم افزار و مقایسه با شاخصهای سالهای قبل و شاخصهای استانی و تهیه جداول و نمودارهای مقایسه ای
 6. همکاری فعال در تهیه اطلاعات مورد نیاز نرم افزار HNIS  و پانچ اطلاعات در نرم افزار مربوطه
 7. تهیه و ارسال آمارهای موردنیاز و ابلاغی از سوی مدیریت آمار و اطلاع رسانی دانشگاه
 8. تهیه و ارائه اطلاعات و آمارهای موردنیاز درخواستی از سایر ارگانها با هماهنگی و دستور کتبی مسئولان بالاتر
 9. آموزش مداوم برنامه های آماری به پرسنل ذیربط
 10. تهیه بانک شاخصهای بهداشتی و حیاتی و مدیریت آن با هماهنگی و همکاری واحدهای ستادی مرکز بهداشت و سایر مسئولان بصورت ماهیانه، فصلی و سالیانه
 11. همکاری در امور مربوط به برنامه ثبت مرگ با هماهنگی مسئولان مافوق و استخراج شاخصهای مربوطه
 12. همکاری در برنامه های آماری پزشک خانواده
 13. تشکیل کمیته آمار شهرستان بعنوان دبیر و با عضویت مسئولان واحدهای مبارزه با بیماریها، گسترش، بهداشت خانواده، بهداشت محیط و به ریاست معاون بهداشتی شبکه و انجام امور مشرحه ذیل:

-        تشکیل جلسات منظم

-        بررسی نتایج حاصله از جداول و نمودارهای مقایسه ای شاخصها

-        تجزیه و تحلیل شاخصها

-        مشخص نمودن موارد قوت و ضعف

-        ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقاء کمی و کیفی موارد ضعف و حفظ و تقویت موارد قوت

 1. مدیریت امور مربوط به سایت و امور مربوط به اینترنت
 2. مدیریت امور مربوط به نرم افزار و سخت افزار رایانه های مرکز بهداشت شهرستان
 3. انجام سایر امور محوله بر اساس دستورات مسئولان مافوق